Αίτηση εγγραφής μέλους

Κύριοι,
Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου σαν τακτικό μέλος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Γι’ αυτό σας γνωρίζω τα αιτούμενα στοιχεία στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί:
Παρακαλούμε να κάνετε upload τα απαραίτητα αρχεία και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στα ανάλογα πεδία.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Για την έγκριση της αίτησης σας, θα ενημερωθείτε αφού το διοικητικό συμβούλιο εξετάσει τα στοιχεία σας.

Σημείωση:
Μετά την έγκριση εγγραφής θα σας σταλεί ο τραπεζικός λογαριασμός του συλλόγου και θα πρέπει άμεσα να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο:
Η εγγραφή είναι 30 ευρώ και ο κάθε χρόνος 60 ευρώ.