Δελτίο Τύπου εκδήλωσης : ο ρόλος του Διευθυντή |παρελθόν|παρόν|μέλλον