Δελτίο Τύπου Βραβείων Δασκαλάκη και Ολομέλειας Οκτωβρίου