Ο ανθρώπινος παράγοντας κλειδί στην επιτυχία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΓΕΤΩΝ»

ΣΚΟΠΟΣ:
είναι η ενεργοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, που λειτουργούν ως καταλύτες αποδοτικότητας ενδυναμώνοντας τα ατομικά και ομαδικά αντανακλαστικά, που θα φέρουν υψηλότερα αποτελέσματα, θα ενθαρρύνουν και εμψυχώσουν το στελεχιακό δυναμικό ώστε να απελευθερώσει την δυναμική, την έμπνευση και την αποδοτικότητα.

Α. Επικοινωνία
Σκοπός: η κατανόηση της σπουδαιότητας της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσωπικά και επαγγελματικά. Η επικοινωνία είναι τέχνη και όχι τεχνική και είναι η σπουδαιότερη δεξιότητα στους τομείς της Ηγεσίας, Επικοινωνίας, παροχής Υπηρεσιών και Πωλήσεων κ.α.

Θεματολογία:

 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Εμπόδια επικοινωνίας(γιατί δεν ακούμε)
 • Αποτελεσματική ακρόαση(μιλάω καλά = ακούω καλά)
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Πως αναπτύσσουμε την ικανότητα της Ακρόασης / Κατανόησης/ να γινόμαστε συμπαθείς
 • Μυστικά για καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις
 • Βελτιωτικές τεχνικές και περιορισμός των δυσκολιών επικοινωνίας μέσα από μια συζήτηση
 • Γλώσσα σώματος
 • Τυπολογίες ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • Μέθοδοι αναγνώρισης των τύπων Οπτικά – Κινησιολογία – Λεκτικά

Β. Διοικητικές και Ηγετικές Ικανότητες
Σκοπός: Τα ηγετικά στελέχη να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης ηγεσίας και διαχείρισης αλλαγών στην καθημερινότητά τους, καθοδηγώντας αποτελεσματικά τους συνεργάτες τους στην επίτευξη των στόχων τους

Θεματολογία:

 • Πως θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μοντέλο λειτουργίας
  • I. Χτίζουμε εμπιστοσύνη
  • II. Επαινούμε και ανταμείβουμε
  • III. Επίλυση προβλημάτων με προσωπική ευθύνη
  • IV. Διοικώντας δια του παραδείγματος
 • Λειτουργώ σαν αποτελεσματικός Manager
  • I. Φροντίζω να γίνονται τα πράγματα σωστά
  • II. Οργανώνω αποτελεσματικά
  • III. Ελέγχω & Συντονίζω τις διαδικασίες
  • IV. Στελεχώνω την ομάδα μου
 • Λειτουργώ ως Ηγέτης
  • I. Φροντίζω να γίνονται τα σωστά πράγματα
  • II. Εμπνέω & Ενδυναμώνω
  • III. Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της ομάδας μου
  • IV. Νοιάζομαι για την ικανοποίηση των ανθρώπων μου
 • Χρησιμοποιώντας στην καθημερινότητά μου τα 4 σύγχρονα εργαλεία διοίκησης
  • 1. Αναγνώριση
  • 2. Έπαινος
  • 3. Η Τεχνική 1%
  • 4. Ανατροφοδότηση

Διαχείριση Αλλαγής – τα σημαντικά στάδια

  • 1. Αντίσταση στην Αλλαγή
  • 2. Τα πέντε στάδια της διαχείρισης της αλλαγή
  • 3. Ευθυγραμμιζόμαστε με την σύγχρονη εποχή του Πελάτη
  • 4. Αλλαγή για την Ανάπτυξη
  • 5. Το Μοντέλο της Συνάντησης για Coaching

Γ. Guest (Customer) Experience (CX)
Σκοπός: Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν την έννοια της Εμπειρίας (που περιλαμβάνει συναισθήματα, αισθήσεις, σκέψεις και σχέσεις) καθώς την ουσιαστική της σημασία για την απόκτηση της αφοσίωσης των επισκεπτών μας και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 • Τι είναι η εμπειρία του φιλοξενούμενου
 • Η διαφορά ανάμεσα στην εξυπηρέτηση & την εμπειρία
 • Η διαδρομή του επισκέπτη
 • Κατηγορίες επισκεπτών στη νέα εποχή
 • Θετική Εμπειρία του φιλοξενούμενου
 • Αρνητική εμπειρία του φιλοξενούμενου
 • Τα βήματα για να προσφέρω θετική εμπειρία στον επισκέπτη

 

Δ. Διαχείριση Παραπόνων

 • Συναλλακτική επικοινωνία
 • Αντιμετώπιση και Διαχείριση παραπόνων πελατών(Μέθοδος C.L.E.A.R.)

Ε. Διαχείριση Χρόνου
Σκοπός: Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν την σημασία της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του χρόνου και στη συνέχεια να βελτιώσει με τις κατάλληλες τεχνικές την επαγγελματική του επάρκεια σ αυτό τον τομέα.

Θεματολογία:

 • Γιατί ο προγραμματισμός συνδέεται με το σημαντικό, ενώ η ανυπαρξία του με το επείγον;
 • Αναβλητικότητα – Προσωπική ευθύνη – Προτεραιότητες
 •  Άλλο γρήγορος και άλλο αποτελεσματικός
 • Ποιοι είναι οι «χρονοληστές»
 •  Ο ρόλος του άγχους στη διαχείριση του χρόνου
 • Ο ρόλος του «καλού παιδιού» στη διαχείριση του χρόνου
 •  «Δεν προλαβαίνω….!» – «Πότε προλαβαίνεις, τελικά?;» τι κρύβεται πίσω από την κακή διαχείριση του χρόνου.
 • Ο κανόνας:15 λεπτά
 •  Η αρχή του Pareto
 • Time Management Matrix

ΣΤ.Διαχείρηση του Stress
Σκοπός: Η αντίληψη και η συνειδητοποίηση των πηγών του, και η ανάπτυξη τεχνικών αποτροπής του.
Ζητούμενο είναι η αποτελεσματική και δημιουργική αντιμετώπιση των καθημερινών προσωπικών και εργασιακών προκλήσεων και προβλημάτων, η διαχείριση των συγκρούσεων, ο αυτοέλεγχος και η δημιουργία περιβάλλοντος παρακίνησης στην εργασία, για την επίτευξη υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας και ικανοποίησης όλων.

Θεματολογία:

 • Ορισμός του Stress και φυσιολογία (Stress vs Άγχος)
 • Εσωτερικοί και εξωτερικοί στρεσογόνοι παράγοντες
 • Τα στάδια του Stress
 • Τα συμπτωματα του απλού και του έντονου Stress
 • Παράγοντες που το προκαλούν
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο του
 • Προσωπικότητα και άγχος
 • Δαιχείρηση του θυμού

Η. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Σκοπός: να προετοιμάσει τα στελέχη με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ούτως ώστε η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των συνεργατών τους να αποδώσει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Θεματολογία:

 • Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Ενήλικες vs Παιδιά
 • Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων
 • Εμπόδια στη μάθηση
 •  Εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Τι κάνει επιτυχημένο έναν εκπαιδευτή
 • Καλός και κακός εκπαιδευτής

Διάρκεια : 12-14 ώρες
Προτεινόμενες ημέρες: 14 & 15 Μαρτίου ή 13&14 Μαρτίου
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Τα προγράμματα της Dagleris Business Consulting & Training αποτελούνται από θεωρητική εκπαίδευση και δια-δραστικές εκπαιδευτικές ασκήσεις, πρακτικά παιχνίδια και επιβράβευση με μικρά και συμβολικά δώρα για την επιτυχία της δια δράσης με σκοπό να εξασφαλιστούν τα μέγιστα αποτελέσματα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.
Οι δια-δραστικές μας δραστηριότητες (activities/games) στοχεύουν στην κατανόηση της θεωρίας και την άμεση εφαρμογή της στην καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Με βάση τα πρότυπα και την ποιότητα ενός Masterclass, η έμφαση δίνεται σε δραστηριότητες για ομαδικότητα – team building – συμμετοχή, μεταδοτικότητα και την αναζωογόνηση της δημιουργικότητας στο επαγγελματικό περιβάλλον του καθενός.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 • Παρουσιάσεις
 • Βιωματικές προβολές
 • Ασκήσεις – ατομικές και ομαδικές
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies)
 • Παίξιμο ρόλων
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Συζήτηση
 •  Βιντεοσκοπήσεις

Δήλωση συμμετοχής