Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για συντελεστές ΦΠΑ – Απόφαση Υπουργού Εργασίας για ψηφιακά υποβαλλόμενες δηλώσεις και βασικούς όρους εργασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω πράξεις:

  • Εγκύκλιος ΑΑΔΕ  με ΑΠ Ε 2002/28,12.2023 με θέμα  «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 και 53 του ν. 5073/2023 (Α΄204) αναφορικά με τον φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό και την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες, αντίστοιχα, του άρθρου 102 του ν. 5079/2023 ( Α’ 215) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά και τη μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α. καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους».
  • Απόφαση Υπουργού Εργασίας  με αριθ. 113169 (ΦΕΚ Β’7421/28.12.2023)  με την οποία τροποποιούνται:
  • στο μέρος Β’ τα κριτήρια χαρακτηρισμού  εργαζομένων που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική
  • στο μέρος Γ’ οι ψηφιακά υποβαλλόμενες δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,  η δήλωση βασικών όρων εργασίας, ανάρτηση ατομικής σύμβασης εργασίας, ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου, απασχόληση κατά την έκτη ημέρα, ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
  • στο παράρτημα  περιλαμβάνονται  τα ακόλουθα έντυπα: i) πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας, ii) πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας».

Σχετικά έγγραφα:

Εγκύκλιος-ΑΑΔΕ-για-συντελεστές-ΦΠΑ-Ε2002-28.12.2023 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (grhotels.gr)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media