Έλεγχοι λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προωθούμε προς ενημέρωσή σας έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΞΕΕ, με οδηγίες προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού σχετικά με τους ελέγχους λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.

ΕΞΕ – 11755 – 2023 – ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media