ΦΕΚ Α 150 – Ν. 4964 | Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ Α 150 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4964 με τίτλο “Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.”

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media