ΦΕΚ Α 77 – Νόμος 5036 

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε πως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 77 ο Νόμος 5036 με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Σας εφιστούμε την προσοχή, πλην των άλλων, στις εξής διατάξεις:

Στις διατάξεις του κεφαλαίου Α: Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών (άρθρα 3 -13).

Στο άρθρο 27: Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερ μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση άρθρων 11 ν. 4690/2021, 1 ν. 4683/2020, 299 ν. 4738/2020, 49 ν. 4772/2021 και Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α.

Στο άρθρο 75: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για το έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 75 του ν. 4916/2022, αφορά τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων-επιπλωμένων δωματίων.

Στο άρθρο 81: Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022

Στο άρθρο 82: Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022

Στο άρθρο 83: Συγγνωστή νομική πλάνη επί ασφάλισης σε δύο φορείς που έχουν ενταχθεί στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.

Στο άρθρο 90: Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media