Κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω πράξεις της Διοίκησης:

  • Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΠ 39744/12.04.2023, ΦΕΚ Β’ 2643/21.04.2023) με τίτλο «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 15.12.2022 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας». Επισυνάπτεται και το κείμενο της ΣΣΕ .
  • Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής   (ΑΠ 212554/11.04. 2023) με τίτλο «Εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αριθμό 35400/2023 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού  των αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023-2024»

Σας παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα:

ΚΗΡΥΞΗ-ΣΣΕ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ-ΦΕΚ-B-2643-2023

ΠΚ31_2022_Ξενοδοχοϋπαλλήλων.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media