Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ.22206/2022 – ΦΕΚ 1882/Β/16-4-2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

Δώστε προσοχή στις σελίδες 30 έως 35.

Κοινοποιήστε το στα Social Media