ΚΥΑ 24424 αναφορικά με την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.24424 ΚΥΑ με τίτλο «Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία», ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία συμπληρώνεται με τον κλάδο του τουρισμού.

Αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που θα καθορίζει τον αριθμό αδειών που θα χορηγηθούν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media