Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων, για το έτος 2022, στα μητρώα ΗΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων, για το έτος 2022, στα μητρώα ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)  και ΗΜΑΤ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων), παρατείνεται έως και τις 19 Μαΐου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://wrm.ypeka.gr/

Επίσης, γενικές οδηγίες του ΥΠΕΝ για την καταγραφή αποβλήτων τροφίμων, μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://api-wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD.pdf

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media