Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εκδόθηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 5061/31.10.2023, που μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, αναφέρεται και η παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων καθώς και ΕΕΔΔ.

Γενικότερα, στο Άρθρο 10 αναφέρονται τα εξής:

Δίνεται παράταση για την κατάταξη ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ έως τις 31.10.2024 (με διάρκεια αυτού 3 έτη έναντι της πενταετούς για αυτά που είχαν καταταγεί έως 31/12/2020)

•             Στα ήδη εκδοθέντα Πιστοποιητικά Κατάταξης παρατείνεται η ισχύς τους ως κάτωθι:

–              Για αυτά που έχουν καταταγεί έως 31/12/2020: 4 έτη

–              Για αυτά που έχουν καταταγεί από 1/1/2021 έως 31/12/2023: 3 έτη (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αν κάποιος καταταγεί εντός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023 θα έχει 6ετές Πιστοποιητικό – αφορά ξενοδοχεία πόλης και χειμερινών προορισμών).

Δίνεται παράταση για την κατάταξη ΕΕΔΔ έως τις 31.12.2023 (με διάρκεια αυτού 3 έτη έναντι της πενταετούς για αυτά που είχαν καταταγεί έως 31/12/2022)

•             Στα ήδη εκδοθέντα Πιστοποιητικά Κατάταξης παρατείνεται η ισχύς τους ως κάτωθι:

–              Για αυτά που έχουν καταταγεί έως 31/10/2023 (ΟΛΑ): 3 έτη

Επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media