Πρόστιμο για τις συναλλαγές 500 ευρώ και άνω με μετρητά 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα 13/12/2023, το πρόστιμο για τις συναλλαγές 500 ευρώ και άνω με μετρητά γίνεται το διπλάσιο της συναλλαγής:

Με το άρθρο 6 του ν. 5073/2023 τροποποιείται μεταξύ άλλων η παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, περί επιβολής προστίμων και ορίζεται το πρόστιμο (διπλάσιο της συναλλαγής με μετρητά) για τις πληρωμές 500 ευρώ και άνω οι οποίες γίνονται με μετρητά. Η διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ  ήτοι από τις 12.12.2023.

Συγκεκριμένα με την τροποποίηση της περίπτωσης θ της παρ. 2 του άρθρου 54 προβλέπεται πρόστιμο  ίσο με το διπλάσιο της καταβληθείσας με μετρητά αξίας των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται για τη συναλλαγή, για κάθε παράβαση της περ. ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ΚΦΔ [(ιζ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.)]

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 ορίζει τα εξής:
«Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media