Προϋποθέσεις ενημέρωσης της ΕΔΕΜ περί του εκπεμπόμενου ελληνόφωνου προγράμματος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την παρακάτω ενημέρωση που λάβαμε από το Ξ.Ε.Ε.:

Κατόπιν ερωτημάτων μελών του Ξ.Ε.Ε. που προέκυψαν από την μαζική αποστολή επιστολών από την ΕΔΕΜ, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που προβλέπουν υποχρεωτική ποσόστωση ελληνόφωνου τραγουδιού σε ορισμένους χώρους και κάτω από ορισμένες πολύ ειδικές προϋποθέσεις (δείτε εδώ τις διατάξεις του Ν.5103/2024 ΦΕΚ 57 Α), διευκρινίζουμε σχετικώς τα εξής :

1. Το ΞΕΕ ήταν αντίθετο στην επίμαχη ρύθμιση, κυρίως γιατί η υποχρεωτικότητα σε οποιοδήποτε πεδίο, παραπέμπει σε εποχές από πολλού ξεχασμένες. Πέραν τούτου, το ΞΕΕ σε επανειλημμένες συναντήσεις του με την Υπουργό Πολιτισμού και τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, είχε εκφράσει την βεβαιότητά του, ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση των χρηστών-μελών μας, με δεδομένο ότι δυστυχώς υπάρχουν στην αγορά δύο οργανισμοί διαχείρισης πνευματικού δικαιώματος, που ερίζουν μεταξύ τους. Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Δείτε εδώ αναλυτικά την θέση του ΞΕΕ για το θέμα αυτό.

2. Με την παρέμβασή μας, επιτύχαμε την εξαίρεση του μεγαλύτερου μέρους των Ελληνικών Ξενοδοχείων από το να υποβάλλουν κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων, αφού η διάταξη αφορά ΜΟΝΟ τους χώρους εισόδου, υποδοχής και ανελκυστήρες και ΜΟΝΟΝ εάν εκτελείται δημόσια μουσική και μάλιστα διαφορετική από αυτή που ακούγεται σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Συνεπώς για να υπάρχει υποχρέωση ποσόστωσης Ελληνόφωνου τραγουδιού , θα πρέπει σωρευτικά να εκπέμπεται μουσική στο χώρο εισόδου ή υποδοχής ή στον ανελκυστήρα και θα πρέπει σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου να εκπέμπεται διαφορετική μουσική.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του N. 5103/19.4.2024 (ΦΕΚ Α’ 57/19.4.2024) «Μέτρα για την διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς …», “Η ισχύς των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 αρχίζει από την 1η.7.2024”, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 34 του ιδίου νόμου “Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 8, 9, 10 και 11, η βεβαίωση της παρ. 2 των ανωτέρω άρθρων εκδίδεται μέχρι τις 30.4.2025 και σε αυτήν αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του έτους 2024”.

4. Εν όψει των ανωτέρω, η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που προβλέπουν υποχρεωτική ποσόστωση ελληνόφωνου τραγουδιού κατά τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε ορισμένους χώρους υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (άρθρα 8, 9, 10, 11 Ν. 5103/2024), αρχίζει από 1-7-2024, άρα οι εν λόγω υπόχρεοι χρήστες υποχρεούνται να αποστείλουν κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης το πρώτον στις 15-1-2025 για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2024, βάσει της παραγράφου 2 των ανωτέρω άρθρων. Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης υποχρεούνται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την παραλαβή των καταλόγων (και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου έως 30-4-2025) να εκδώσουν την προβλεπόμενη στο νόμο βεβαίωση την οποία θα αποστείλουν στον ΟΠΙ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media