Συνέχεια ενημέρωσης για τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΕΔΕΜ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από το Ξ.Ε.Ε., λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση:

Στις 14/4/2022 σας ενημερώσαμε για το εξώδικο που απευθύναμε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΕΔΕΜ, που εκπροσωπεί πνευματικούς δημιουργούς στον ήχο, οι οποίοι παλαιότερα είχαν αναθέσει την είσπραξη των δικαιωμάτων τους στην ΑΕΠΙ. Το ΞΕΕ αμφισβητεί το ύψος της αξιούμενης αμοιβής από την ΕΔΕΜ, που ανέρχεται στο 80% περίπου της  αμοιβής που κατέβαλαν οι ξενοδόχοι στην ΑΕΠΙ, θεωρώντας την μη εύλογη και αναντίστοιχη με το ρεπερτόριο που εκπροσωπεί . Δυστυχώς μέχρι σήμερα η ΕΔΕΜ και παρ’ ότι απεστάλη σε αυτήν και δεύτερο εξώδικο, αρνείται να τεκμηριώσει  το ποσοστό του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ που εκπροσωπεί .

Επειδή τα μέλη μας δέχονται πιεστικές επιστολές και επιθετικά τηλεφωνήματα από εισπράκτορες της ΕΔΕΜ και λαμβάνουμε συνεχώς σχετικά ερωτήματα , σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Η λήψη άδειας από τον χρήστη είναι υποχρεωτική, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση των έργων αυθαίρετα . Οποιαδήποτε χρήση πριν ληφθεί η άδεια ή έστω πληρωθεί η αμοιβή, είναι παράνομη και

Β) Η αμοιβή των δημιουργών μπορεί κατ’ αρχήν να ορισθεί ελεύθερα με τη διαδικασία καταρτισμού και δημοσιεύσεως του “αμοιβολογίου”, ωστόσο εξ αιτίας της μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής θέσης των οργανισμών και των κινδύνων αυθαιρεσιών και άνισης μεταχείρισης που συνεπάγεται, υπόκειται σε περιορισμούς. Ετσι, αν ο χρήστης διαφωνεί με το ύψος της αμοιβής που αξιώνει ο οργανισμός , μπορεί

  • είτε να ζητήσει τον προσωρινό προσδιορισμό της αμοιβής από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να καταβάλει το ορισθέν ποσό και ή να αποδεχθεί τον προσωρινό προσδιορισμό ή να καταφύγει στο τακτικό δικαστήριο για τον οριστικό καθορισμό
  • είτε να καταβάλει στον οργανισμό το αιτούμενο ποσό αμοιβής με επιφύλαξη και ακολούθως να ζητήσει τον οριστικό καθορισμό της αμοιβής από το αρμόδιο τακτικό δικαστήριο.

Γ) Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπ’ όψη σας τα πιο κάτω σχετικά με τις αμοιβές που πρέπει να καταβάλετε στην ΕΔΕΜ:

Μουσική στους κοινόχρηστους χώρους:

Δεν έχετε υποχρέωση καταβολής αμοιβής , εάν δεν γίνεται χρήση του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ. Οσοι επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν ρεπερτόριο  της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή τρίτου. Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία.

Ζωντανή μουσική στους κοινόχρηστους χώρους

Εάν δεν θέλετε να λάβετε άδεια από κάποιον οργανισμό (είτε την ΕΔΕΜ είτε την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ),  μπορείτε να εκτελείτε ρεπερτόριο ενός μόνο οργανισμού , συνάπτοντας έγγραφη συμφωνία με τους μουσικούς-τραγουδιστές, να εκτελούν ρεπερτόριο μόνο του οργανισμού με τον οποίον έχετε συμβληθεί.

Τηλεοράσεις στους κοινόχρηστους χώρους

Καθώς δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των δικαιωμάτων ΕΔΕΜ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, η μόνη λύση που υπάρχει εάν δεν θέλετε να συμβληθείτε και με τους 2 οργανισμούς, είναι να μην χρησιμοποιείτε τηλεοράσεις στους κοινόχρηστους χώρους.

Τηλεοράσεις στα δωμάτια

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των δικαιωμάτων ΕΔΕΜ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Για να λάβει κάποιος άδεια από την ΕΔΕΜ , πρέπει να καταβάλει την εξής αμοιβή με επιφύλαξη σύμφωνα με το δημοσιευμένο αμοιβολόγιο της ΕΔΕΜ :

– ξενοδοχεία 5&4 αστέρων 0,0103€ ημερησίως ανά δωμάτιο,

– ξενοδοχεία 3 αστέρων 0,0073€ ημερησίως ανά δωμάτιο,

– ξενοδοχεία 2 & 1 αστέρων 0,0060€ ημερησίως ανά δωμάτιο.

Κατά συνέπεια εναπόκειται στον κάθε έναν από εμάς, να λάβει την σχετική απόφαση για το πως θα χειριστεί το θέμα της λήψης αδείας για τη δημόσια εκτέλεση και της οφειλόμενης αμοιβής.

Το ΞΕΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει τον εξορθολογισμό των αμοιβών και του τρόπου καταβολής τους όπως έχει ήδη καταφέρει μέσα από την πλατφόρμα services.grhotels.gr. Το ΞΕΕ μελετά επίσης τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσει σε περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης με τον οργανισμό ΕΔΕΜ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media