Τροπολογία για τους υπεύθυνους λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατατέθηκε στην Βουλή, τροπολογία για τους υπεύθυνους λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής  – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος».

Όπως γνωρίζεται, με το άρθρο 46 του v. 4688/2020 (Α’ 101) θεσπίσθηκε η υποχρεωτική απασχόληση ναυαγοσωστών από όλα τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές. Ωστόσο από την ψήφιση του νόμου αυτού, έως και σήμερα, αναδείχτηκε η αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης ναυαγοσωστών για απασχόληση σε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων και ιδίως για τα μικρά καταλύματα. Το 2022 προωθήθηκε μεταβατική διάταξη με ισχύ έως τις 31.12.2022, με την οποία προβλέφθηκε ότι χρέη ναυαγοσώστη δύναται να εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η εν λόγω δυνατότητα έως και τις 31.12.2023, προκειμένου τα μικρά τουριστικά καταλύματα να συμμορφωθούν με την υποχρέωση απασχόλησης ναυαγοσώστη πισίνας, μέσω του επόπτη ασφαλείας, ο οποίος θα διαθέτει τη σχετική γνώση και εκπαίδευση.

Η τροπολογία για τις πισίνες, έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), παρατείνεται η δυνατότητα εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασφαλείας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

3β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η,12.2Ο23, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media