Τροποποίηση ΚΥΑ για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ  με Αριθμ. ΓΔΟΥ 31 ( ΦΕΚ Β’ 3328/28.06.2022)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354)». Με την εν λόγω τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα η ενίσχυση να συμψηφιστεί και με άλλες οφειλές, τέλη, πρόστιμα, χρηματικές κυρώσεις, που αποτελούν  έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική τροποποίηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media